Bruk Stradasalt riktig

Salt er et naturlig mineral som raskt fjerner is og snø. Bruk riktig mengde og type for å spare miljøet og overflatene.

Salt før snøfall

  • Spre litt Stradasalt Icebreaker før frost eller snøfall.
  • Fjern smeltet snø for å unngå ny innfrysing.
  • Spre litt mer Stradasalt Icebreaker for å unngå ytterligere frysing.

Måk først

Fjern snø og is så godt som mulig, og salt umiddelbart på det som ligger igjen. Da unngår du å bruke for mye salt.

Strø mer Stradasalt før frost eller nytt snøfall.

Grøntarealer

Ved salting i parkanlegg bør man benytte veisalt som er mer skånsomt mot grøntarealer, som Stradasalt MG Kombi eller klorfrie tinemidler

Kulde

Stradasalt Icebreaker fungerer ned til temperaturer på -21 °C, men er mest effektiv ned til temperaturer på -7 til -10 °C.

Tykk is

Jo tykkere isen er, jo mer Stradasalt Icebreaker du må bruke til å fjerne isen.

Betong

Fjern smeltevann fra betongoverflater for å unngå skade eller issprengning av betongen.

Produkter

Praktisk
temp
Type
Effektivitet til løsning
Tiner is
Tørker veidekke
Binder støv
Korroderer jern
Skader sement
Svært egnet for
Saltkorn
-10° C
Ja
Ja
Normal
Nei
Fjerning av snø og is
Armering
Ja
Saltkorn
Flak
Saltkorn
-10° C
-15° C
Fjerning av snø og is
Nei
-10° C
Ja
Litt raskere
Armering
Raskt
Langsom
Ja
Ja
Kalde temperaturer og støvbinding
Kloridfri
Ja
Ja
Ja
Nei
Ja
Overflate sprekker og forsterkning
Nei
Ja
Parkeringshus, parker og natur
Stradasalt er en del av GC Rieber Salt.