Stradasalt MG Kombi

Binder støv og smelter is
Pakningsstørrelser
5 kg bøtte
25 kg sekk
1000 kg storsekk

Mange bruksområder

Stradasalt MG KOMBI® brukes til vinteravising og fungerer effektivt ned til -15° C. Som MG KOMBI® er hygroskopisk, smelter det snø og is raskt.

Stradasalt MG KOMBI® brukes også om sommeren som støvbindingsmiddel. Ulike bruksområder er grusveier og løyper, byggeplasser, parkeringsplasser, campingplasser, travbaner og paddocks. Den er også egnet for støvbinding på harde overflater i byer for eksempel under opprydding om våren.

Stradasalt MG KOMBI® er et miljøvennlig alternativ. MG KOMBI® er fullstendig løselig i vann og etterlater ingen rester. MG KOMBI® er ikke gjenstand for noen merking og er skånsom mot hud og øyne.

Bruksanvisning

Avising

Fjern alltid snøen før du bruker MG KOMBI®. Spre 20-30 g/m² MG KOMBI®. Husk å fjerne smeltevannet. Spre mer MG KOMBI® før neste snøfall eller frost for å unngå frysing.

Støvbinding

Fordel 200-300 g/m² Stradasalt MG KOMBI® jevnt over veien når veien er litt fuktig om våren eller etter nedbør. Flakene vil oppløses raskt, holde fuktigheten i veien og motvirke de små partiklene ved å forlate veien.

Holdbarhet

Fem år fra produksjonsdatoen når den oppbevares tørt i forseglet emballasje. Se stemplet produksjonsdato.

Sertifiseringer

ISO 9001:2015, ISO 14000


Produkter

Praktisk
temp
Type
Effektivitet til løsning
Tiner is
Tørker veidekke
Binder støv
Korroderer jern
Skader sement
Svært egnet for
Saltkorn
-10° C
Ja
Ja
Normal
Nei
Fjerning av snø og is
Armering
Ja
Saltkorn
Flak
Saltkorn
-10° C
-15° C
Fjerning av snø og is
Nei
-10° C
Ja
Litt raskere
Armering
Raskt
Langsom
Ja
Ja
Kalde temperaturer og støvbinding
Kloridfri
Ja
Ja
Ja
Nei
Ja
Overflate sprekker og forsterkning
Nei
Ja
Parkeringshus, parker og natur
Stradasalt er en del av GC Rieber Salt.