Naturressurser skal overlates til våre etterkommere i minst like god forfatning som da vi overtok.
Vi tar samfunnsansvar og bidrar til bærekraft og langsiktig utvikling.

Hver dag bruker vi vår kompetanse og erfaring for å sikre at Stradasalt har et lavt karbonavtrykk.

Våre etiske retningslinjer gjelder også for leverandører og inneholder blant annet regler for bekjempelse av korrupsjon.  

Bærekraft

GC Rieber Salt har valgt ut tre av FNs 17 mål for bærekraftig utvikling der vi mener hvor vi kan utøve mest innflytelse og bidra mest.

Innovasjon og infrastruktur

Stradasalt gir trygge veier og reduksjon av svevestøv. Vi rådgir kunder for riktig bruk av salter til istining og støvbinding. Kloridfrie alternativer er skånsomme mot planter og områder som er eksponerte for korrosjon.  

Ansvarlig forbruk og produksjon

Optimerte logistikkløsninger. Tjenesten “Salt as a Service” er en del av våre effektive logistikkløsninger.

Klimatiltak

Større bulkskipninger til det nordiske markedet.

Samfunnsansvar

UN Global Compact

Siden 2010 har GC Rieber vært medlem av FNs Global Compact, verdens største organisasjon for bærekraft.

Du kan lese mer i årsrapporten vår.

GC Rieber-fondene

21 prosent av Stradasalt og GC Rieber Salt eies av GC Rieber-Fondene.  Det betyr at 21 prosent av konsernets overskudd går til sosial velferd, kultur, forskning og friluftsliv.

#PlastSmart

#PlastSmart er et partnerskap mellom offentlig og privat sektor. Målet er at all plast som brukes skal være resirkulerbar og del av en sirkulær økonomi.

Stradasalt er en del av GC Rieber Salt.